Katalog proizvoda

Main Categories

Aparati za mužu
Aparati za mužu

Auspuh
Auspuh

Auspuh-EN
Auspuh-EN

Auspuh-HU
Auspuh-HU

Četke
Četke

Cetke-en
Cetke-en

Cetke-HU
Cetke-HU

Creva
Creva

Creva-EN
Creva-EN

Creva-HU
Creva-HU

Fejőgépek
Fejőgépek

Kante
Kante

Kante-EN
Kante-EN

Kante-HU
Kante-HU

Kehelygumik
Kehelygumik

Kolektori
Kolektori

Kolektori-EN
Kolektori-EN

Kolektori-HU
Kolektori-HU

Kratka mlečna guma
Kratka mlečna guma

Kratka mlečna guma-EN
Kratka mlečna guma-EN

Kratka mlečna guma-HU
Kratka mlečna guma-HU

Kratka vakuum guma
Kratka vakuum guma

Kratka vakuum guma-EN
Kratka vakuum guma-EN

Kratka vakuum guma-HU
Kratka vakuum guma-HU

Mastitis indikator
Mastitis indikator

Mastitis indikator-EN
Mastitis indikator-EN

Mastitis indikator-HU
Mastitis indikator-HU

Milking liners
Milking liners

Milking machines
Milking machines

Pločice
Pločice

Plocice-EN
Plocice-EN

Plocice-HU
Plocice-HU

Pulsatori
Pulsatori

Pulsatori-EN
Pulsatori-EN

Pulsatori-HU
Pulsatori-HU

Silicone milking liners
Silicone milking liners

Silikonske sisne gume
Silikonske sisne gume

Sisne čaše
Sisne čaše

Sisne čaše-EN
Sisne čaše-EN

Sisne čaše-HU
Sisne čaše-HU

Sisne gume
Sisne gume

Sredstvo za dezinfekciju
Sredstvo za dezinfekciju

Sredstvo za dezinfekciju-EN
Sredstvo za dezinfekciju-EN

Sredstvo za dezinfekciju-HU
Sredstvo za dezinfekciju-HU

Szilikonos kehelygumik
Szilikonos kehelygumik

Vakuum-metar
Vakuum-metar

Vakuum-metar-EN
Vakuum-metar-EN

Vakuum-metar-HU
Vakuum-metar-HU

All Products

AKM0001
AKM0001

AKM0001 – 20 L

AKM0002
AKM0002

AKM0002 – 20 L

AKM0003
AKM0003

AKM0003 – 25 L

AKM0004
AKM0004

AKM0004 – 30 L

AKM0005
AKM0005

AKM0005 – 30 L

AKM0006
AKM0006

AKM0006 – 40 L

AKM0007
AKM0007

AKM0007 – 40 L

Auspuh
Auspuh

Auspuh

CET0001
CET0001

CET0001 – DUGA ČETKA ZA MLEČNO CREVO

CET0002
CET0002

CET0002 – KRATKA ČETKA ZA SISNE GUME