Referentna lista

Nakon 42 godine iskustva je urađeno preko 60 farmi, kako društvenih tako i privatnih kao i 6 farmi za po 600 krava.

Neke od novijih farmi su:

Izmuzište za 8 grla
Bukovac, Sombor.

Oprema: S.A.C.

Izmuzište za 6 grla
Sombor

Oprema: više različitih proizvođača

Vezani sistem za 50 grla
Rančevo, Sombor.

Oprema: Belje

Izmuzište za 6 grla
Kucura

Oprema: Westfalia

Vezani sistem za 50 grla
Aradac, Zrenjanin.

Oprema: DeLaval

Izmuzište za 8 grla sa automatskom rukom
Nakovo, Kikinda.

Oprema: S.A.C.

Izmuzište za 8 grla sa automatskom rukom
Donji Lapac, Hrvatska.

Oprema: S.A.C.

Vezani sistem za 50 grla
Verići, Banja Luka, BiH.

Oprema: S.A.C.

Izmuzište za 6 grla
Mužlja, Zrenjanin.

Oprema: S.A.C.

Izmuzište za 4 grla
Bački Sokolac, Bačka Topola.

Oprema: DeLaval.

Vezani sistem za 50 grla
Mošorin.

Oprema: DeLaval.


Oprema za mužu